Kontrast i czcionka A A+

en
Piknik wojskowy i polsko-amerykańskie spotkanie na Kopcu Kościuszki
Przydatne informacje

Piknik wojskowy i polsko-amerykańskie spotkanie na Kopcu Kościuszki

W centrum konferencyjnym pod Kopcem Kościuszki odbyło się polsko – amerykańskie spotkanie, podczas którego została potwierdzona decyzja o wzmocnieniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce i ustanowieniu wysuniętego dowództwa 5 Korpusu. Spotkanie odbyło się podczas wojskowego pikniku zorganizowanego przy Kopcu Kościuszki. To miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo – Kopiec poświęcony pamięci Tadeusza Kościuszki, bohatera walczącego o wolność Polski i USA, jest również symbolem współpracy i przyjaźni polsko – amerykańskiej.

Dziś potwierdziliśmy decyzję, która została ogłoszona przez sekretarza obrony USA Marka Espera, decyzję mówiącą o ustanowieniu w Polsce wysuniętego dowództwa 5 Korpusu. Jest to decyzja, która stanowi ukoronowanie naszych działań związanych ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce

– powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania.

Minister Błaszczak spotkał się z generałem Jamesem McConvillem, szefem Sztabu Sił Lądowych USA oraz z generałem dywizji Johnem Kolasheskim, dowódcą I Dywizji Piechoty Sił Lądowych USA.  W spotkaniu wzięła udział także Georgette Mosbacher, ambasador  USA w Polsce oraz polscy i amerykańscy żołnierze. Podczas konferencji prasowej potwierdzono ulokowanie wysuniętej  amerykańskiej struktury dowódczej szczebla korpusu w Polsce, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie niezbędnego poziomu dowodzenia i kontroli we współpracy z amerykańskimi europejskimi sojusznikami.

Trudno mi sobie wyobrazić lepsze tło dla dzisiejszej uroczystości. Tadeusz Kościuszko walczył o wolność obu narodów, Stany Zjednoczone honorują jego dziedzictwo i wkład na rzecz amerykańskiej niepodległości. Nasze kraje sfinalizowały właśnie porozumienia o wzmocnieniu współpracy obronnej, która położy podwaliny pod jeszcze bardziej pogłębioną i ściślejszą współpracę w przyszłości. Zarówno amerykański, jak i polski zespół włożyły ogromy wysiłek w sfinalizowanie dokumentu. Chciałabym bardzo podziękować za te wysiłki – mówiła podczas uroczystości ambasador Mosbacher.

Generał James McConville podkreślał znaczenie ustanowienia V Korpusu w Polsce.

– Reaktywacja 5 Korpusu i ustanowienie wysuniętego punktu dowodzenia w Polsce jest faktem historycznym. 5 Korpus ma bogatą historię i służył w wielu konfliktach w Europie. Dzisiejsza ceremonia pokazuje amerykańskie zaangażowanie na rzecz naszych sojuszników i partnerów, jak również zaangażowanie na rzecz silniejszej Europy  – mówił w swoim wystąpieniu.

Dowódcą 5 Korpusu został gen. John Kolasheski. Podczas uroczystości odebrał awans na kolejny stopień generalski.

Jestem amerykańskim żołnierzem, którego rodzina jest bardzo dumna z służby w Europie. Zarówno moja siostra jaki i szwagier kontynuują tą szczytną tradycję.  Jestem również amerykańskim żołnierzem, który ma znaczne więzi z Polską. Po stronie ojca mój dziadek wyemigrował z Polski na początku XX wieku. Wioska z której pochodzi mój dziadek, czyli Chmielów znajduje się ok. 20 kilometrów od tego miejsca – powiedział gen. John Kolasheski.

Uroczystości na Kopcu Kościuszki towarzyszył również polsko-amerykański piknik wojskowy, podczas którego można było z bliska zobaczyć sprzęt żołnierzy oraz uzyskać informacje na temat rekrutacji do Wojska Polskiego.

Źródło: MON

ZOBACZ TEŻ

ico/niepelnosprawni Created with Sketch.
Kopiec bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

link
W obiektywie

Baza zdjęć i filmów.

link
Cennik

Ceny biletów na Kopiec Kościuszki w Krakowie

link